TRANSGRANICZNE MIKOŁAJKI 06.12.2022

Transgraniczne Mikołajki / Grenzüberschreitender Weihnachtsmann

 

6 grudnia na Stadionie Miejskim odbyły się „Transgraniczne Mikołajki”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach działań Interreg VA. Gospodarzem imprezy było  Przedszkole Publiczne nr 67 „Stokrotka” w Szczecinie, a w imprezie wzięły udziały udział przedszkolaki z Przedszkola Kita Garten z Löcknitz, z Przedszkola Publicznego nr 67 w Szczecinie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

Am 6. Dezember fand im Städtischen Stadion der „Grenzüberschreitende Weihnachtsmann” statt. Das Treffen wurde im Rahmen der Aktivitäten von Interreg VA organisiert. Die Veranstaltung wurde vom öffentlichen Kindergarten Nr. 67 „Stokrotka” in Szczecin ausgerichtet und wurde von Kindergartenkindern aus der Kita Garten in Löcknitz, aus dem öffentlichen Kindergarten Nr. 67 in Szczecin und aus der Grundschule Nr. 10 in Szczecin besucht.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: p. Jerzy Sołtysiak – p.o. Zachodniopomorski Kurator Oświaty; p. Małgorzata Duras – dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie; p. Iwona Kowalczyk – Kierownik Zespołu ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.

An der Sitzung nahmen auch folgende geladene Gäste teil: Herr Jerzy Sołtysiak – amtierender westpommerscher Superintendent für Bildung; Frau Małgorzata Duras – Direktorin der Informations- und Förderungsabteilung der Schulaufsichtsbehörde in Szczecin; p. Iwona Kowalczyk – Leiterin des Teams für deutsch-polnische Jugendzusammenarbeit des Verbands der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania in Szczecin.

Mikołajkowa impreza odbyła się w ramach Programu Interreg VA.  Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Die Weihnachtsmann-Veranstaltung fand im Rahmen des Interreg-VA-Programms statt.  Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Landeshaushalt (Kleinprojektfonds im Rahmen des Interreg V A Kooperationsprogramms Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania) kofinanziert.

Podczas  imprezy dzieci wzięły udział w warsztatach tanecznych, plastycznych i sportowych oraz, co najważniejsze, spotkały się z najważniejszą osobą w tym dniu osobą, św. Mikołajem.  Celem programu jest utrwalenie i wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej poprzez realizację transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza.

Während der Veranstaltung nahmen die Kinder an Tanz-, Kunst- und Sportworkshops teil und lernten vor allem die wichtigste Person des Tages kennen: den Weihnachtsmann.  Ziel des Programms ist es, die deutsch-polnische Zusammenarbeit zu festigen und zu stärken, indem grenzüberschreitende Begegnungen durchgeführt werden und ein reichhaltiges Programm an kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten unterstützt wird, die sich nachhaltig auf die strukturelle Entwicklung der Grenzregion auswirken.

 

https://photos.app.goo.gl/LQs5atPWNVgJPQkbA

 


http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/transgraniczne-mikolajki-z-udzialem-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/

 

Transgraniczne Mikołajki / Grenzüberschreitender Weihnachtsmann