PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM

  Drodzy Państwo! Właśnie zapadła decyzja o tym, że wcześniejszy plan przerwy wakacyjnej dla przedszkoli jest nieaktualny. Wynika to z faktu dalszego trwania pandemii i obowiązujących nas wszystkich procedur. Stąd nie będzie dyżurów w obcych placówkach, tak jak wcześniej bywało. …

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID – 19

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID – 19   Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przedszkola. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości (2 metry). Aby zachować dystans społeczny i nie tworzyć tłoku, dziecko …

PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 WŚRÓD DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

PROCEDURA POSTEPOWANIA  NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19  WŚRÓD DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA 1. W przypadku podejrzenia choroby lub zakażenia COVID – 19 placówka, musi mieć zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami dzieci. Rodzic/opiekun zgadza się na …

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA W CZASIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW PRACY

        Tęsknimy za Waszymi dziećmi i chcielibyśmy aby przedszkole zostało już otwarte. Jednak, aby to uczynić musimy spełnić wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące bezpieczeństwa dzieci i personelu w czasie pandemii COVID …