PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 WŚRÓD DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA (obowiązująca od 1.09.2020)

W przypadku podejrzenia choroby lub zakażenia COVID – 19 placówka, musi mieć zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami dzieci. Rodzice/opiekunowie wszystkich dzieci muszą uaktualnić swoje numery telefonów oraz osób zadeklarowanych do szybkiego odbioru dziecka w razie potrzeby. Rodzic/opiekun zgadza się …

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID – 19 (obowiązująca od 1.09.2020)

Do przedszkola można przyprowadzać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Objęcie rodziców lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu (należy o tym fakcie powiadomić dyrektor przedszkola). Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do …