Sprawozdania finansowe 2018

Bilans 2018

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Rachunek zysków i strat 2018

RB34s-2018

RB28s-2018

RB27s-2018

 

 

Sprawozdania finansowe 2019

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Rachunek zysków i strat 2019

RB34s-2019

RB28s-2019

RB27s-2019

 

 

Sprawozdania finansowe 2020

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

Rachunek zysków i strat 2020

RB34s-2020

RB27s-2020

 

 

Sprawozdania finansowe 2021

Bilans 2021

Informacja dodatkowa 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 20201

Rachunek zysków i strat 20201

Informacja o stanie mienia 2021

 

 

 

Sprawozdania finansowe 2022

Bilans 2022

Informacja dodatkowa 2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Informacja o stanie mienia 2022

RB34s-2022

RB28s-2022

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 2022

Raport o stanie dostępności