PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID – 19

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID – 19

 

 1. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przedszkola.
 2. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości (2 metry).
 3. Aby zachować dystans społeczny i nie tworzyć tłoku, dziecko powinien odprowadzać do placówki jeden rodzic/opiekun.
 4. W drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica/opiekuna pracownikowi przedszkola.
 5. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37 stopni C lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu.
 6. Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać
 7. Po wejściu do sali dziecko myje ręce.
 8. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos.
 9. Przy wejściu do przedszkola oraz przy każdej sali jest umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do placówki zachowuje wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 • Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona z podaniem przyczyny nieobecności.
 • Rodziców/opiekunów odbierających dziecko z przedszkola obowiązują takie same procedury jak w przypadku przyprowadzania do placówki.

Dodaj komentarz