„Jesteśmy strażnikami przyrody”

Jednym z priorytetów Przedszkola Publicznego Nr 67 „Stokrotka” jest promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej. Już u najmłodszych dzieci staramy się rozwijać ich postawy proekologiczne, tak aby mogły w przyszłości żyć w lepszym i zdrowszym świecie.

W ramach współpracy z Ligą Ochrony Przyrody (LOP) w naszej placówce odbyło się spotkanie edukacyjno – przyrodnicze z pracownikiem wyżej wymienionej organizacji Panią Aleksandrą Albińską.

Celem spotkania było:

  • kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody;
  • budzenie odpowiedzialności za jej stan;
  • ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu  w wyniku niewłaściwej gospodarki człowieka;
  • prawidłowa segregacja odpadów.

W trakcie spotkania dzieci z trzech najstarszych grup przedszkolnych zostały zaangażowane do aktywnego uczestnictwa w zadaniach dotyczących ochrony przyrody. Przedszkolaki uczestniczyły w odgrywanych scenkach, obserwowały, badały i eksperymentowały oraz formułowały wnioski i spostrzeżenia. Na koniec spotkania dzieci złożyły przysięgę, że będą dbać o otaczające ich środowisko oraz otrzymały legitymacje członkowskie LOP.

Nawyki ekologiczne należy kształtować od wczesnego dzieciństwa, dlatego już u dzieci w wieku przedszkolnym warto wyrabiać opiekuńczą postawę wobec zwierząt i roślin oraz wdrażać do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Autorki:

Beata   Niemyjska nauczyciel edukacji przedszkolnej w PP-67

Beata Witczak  nauczyciel edukacji przedszkolnej w PP-67

 

Dodaj komentarz